Firma .:. Zespół

Trzon merytoryczny stanowią współpracujący ze sobą od 1991 roku architekci pod kierukiem:
dr hab. inż. arch. Zbyszka Bujniewicza


Osoby te oprócz spraw zawodowych łączą wieloletnie koleżeństwo i pełne zaufanie.


Sprawami formalnymi i organizacyjnymi zajmują się:
dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz, na stanowisku Prezesa - głównego projektanta,
dr Hanna Adamczyk-Bujniewicz, na stanowisku Zastępcy Prezesa.


Architekci posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń kierują zespołem, składającym się od 2-4osób. W lokalizacjach zamiejscowych zatrudniamy lokalnych inżynierów wspomagających proces projektowy.


Stosujemy najbardziej powszechne środowisko pracy - Windows co zapewnia kompatybilność wymiany plików z branżami i kontrahentami.