Publikacje .:. Referaty

1. Zbyszko Bujniewicz, Hanna Adamczyk-Bujniewicz, 2017, Hydroterapia Sebastiana Kneippa jako sposób korzystania z obiektów basenowych, Instalacje basenowe. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, Gliwice. XI Sympozjum naukowo-techniczne, Zawiercie.

2. Zbyszko Bujniewicz, Hanna Adamczyk-Bujniewicz, 2015, Elementy balneoterapii w ogólnodostępnych obiektach basenowych, Instalacje basenowe. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, Gliwice. X Sympozjum naukowo-techniczne, Zakopane.

3. Zbyszko Bujniewicz, 2015, Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne projektowania basenów rekreacyjnych do płetwonurkowania, Instalacje basenowe. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, Gliwice. X Sympozjum naukowo-techniczne, Zakopane.

4. Zbyszko Bujniewicz, H. Adamczyk-Bujniewicz, J. Rajfur, M. Pasternok, 2013, Elementy leczenia zimnem i ich dostepność w obiektach typu park wodny, Instalacje basenowe. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, Gliwice.IX Sympozjum naukowo-techniczne, Zakopane.

5. Zbyszko Bujniewicz, A. Kołodziej, 2011. Mieszkania na wodzie w centrach postinustrialnych miast, Nowoczesność w architekturze. Urbanistyka i architektura miasta postindustrialnego Katowice 2011; Modernity in architecture 5. Urban planning and architecture of postindustrial city Katowice 2011. Międzynarodowa konferencja naukowa. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, Gliwice.

6. Zbyszko Bujniewicz, 2011, The colour of pool water. Architektura v perspektive. Minulost. Misto. Kazdodennost. Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava.

7. Zbyszko Bujniewicz, Hanna. Adamczyk-Bujniewicz, 2009, Barwa wody basenowej, Instalacje Basenowe, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, Gliwice, VIII Sympozjum naukowo-techniczne, Zakopane.

8. Zbyszko Bujniewicz, Hanna Adamczyk-Bujniewicz, 2009, Czynniki fizyczne i oddziaływanie biologiczne kąpieli w basenach ogólnodostępnych. Instalacje basenowe. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, Gliwice, VIII Sympozjum naukowo-techniczne, Zakopane.

9. Zbyszko Bujniewicz, D. Podgórna, 2009, Formy lodowe inspiracją projektu centrum kultury. Międzynarodowa konferencja naukowa, Nowoczesność w architekturze. Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne. Politechnika Śląska. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice.

10. Zbyszko Bujniewicz, 2009. Podziemne centrum konferencyjne. Architektura - predstavy a skutecnost. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, Ostrava.

11. Zbyszko Bujniewicz, D. Marek, 2008, Inspiracja twórcza żywiołem wody jako symbolem zniszczenia - projekt Memoriał Tsunami. Międzynarodowa konferencja naukowa, Nowoczesność w architekturze. Zabrze - scalanie przestrzeni miejskiej. Politechnika Śląska. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice.

12. Zbyszko Bujniewicz, Hanna Adamczyk-Bujniewicz, 2007, Elementy funkcjonalne odnowy biologicznej w parku wodnym. Instalacje basenowe. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, Gliwice, VI Sympozjum naukowo-techniczne, Zakopane.

13. Zbyszko Bujniewicz, 2007, Woda - nowa przestrzeń realizacji architektury. Międzynarodowa konferencja naukowa. Nowoczesność w architekturze. Architektura pustych miejsc - Bytom. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury Gliwice.

14. Zbyszko Bujniewicz, Wybrane rozwiązania formalno-przestrzenne parku wodnego zależne od źródeł mediów, 2007, W: Instalacje basenowe. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, Gliwice, VI Sympozjum naukowo-techniczne, Zakopane.

15. Zbyszko Bujniewicz, Jerzy Witeczek, 2006, Projekt odnowienia elewacji Wydziału Architektury - zachowanie tożsamości, interpretacja cech, ULAR 2. Odnowa krajobrazu miejskiego. Tożsamość miejsca w dobie globalizacji. Międzynarodowa konferencja naukowa Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice.

16. Zbyszko Bujniewicz, 2006, Refleksyjne oświetlenie naturalne, At-z. IV Międzynarodowe sympozjum, Architektura i technika a zdrowie. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Katedra Procesów Budowlanych. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze, Gliwice.

17. Zbyszko Bujniewicz, D. Podgórna, 2005, Architektoniczna inspiracja formami natury jako symbol kultury Arktyki. Międzynarodowa konferencja naukowa, Problemy dziedzictwa kulturowego w architekturze. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

18. Zbyszko Bujniewicz, M. Dziendziel, 2005, Funkcje centrowórcze w obiektach po kopalni "Michał". II Konferencja międzynarodowa, Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Urząd Miejski w Zabrzu. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.

19. Zbyszko Bujniewicz, 2005, Obliczanie wymaganej pojemności projektowanego parku wodnego na podstawie założeń biznes planu. Instalacje basenowe. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej, V Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń.

20. Zbyszko Bujniewicz, M. Dziendziel, Joanna Sokołowska-Moskwiak. 2005 Ochrona dziedzictwa przemysłowego przez transparentne kształtowanie nowych funkcji w obiektach po kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich. Międzynarodowa konferencja naukowa, Problemy dziedzictwa kulturowego w architekturze. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

21. Zbyszko Bujniewicz, 2005, Park wodny w Polsce w kontekście wybranych cech obiektu europejskiego. Instalacje basenowe. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej, V Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń.

22. Zbyszko Bujniewicz, Anna Kossak-Jagodzińska, Joanna Serdyńska, 2005, Place Katowic wobec redefinicji funkcji przestrzeni publicznej współczesnego miasta. X Międzynarodowa konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Politechnika Krakowska.

23. Zbyszko Bujniewicz, Hanna Adamczyk-Bujniewicz, Janusz Kubacki, 2005, Powiązania funkcjonalno-przestrzenne urządzeń odnowy biologicznej w zespołach saun. Architektura i technika a zdrowie. At-z. III Sympozjum, Politechnika Śląska. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Katedra Procesów Budowlanych. Wydział Architektury Gliwice.

24. Zbyszko Bujniewicz, 2005, The art architecture based on multidisciplinary engineering aspects. International Conference on Engineering Education. ICEE'2005. Gliwice.

25. Zbyszko Bujniewicz, Florian Piechurski, 2005, Zagrożenie bakteriologiczne w wodnych elementach architektury i techniczne sposoby zapobiegania. Architektura i technika a zdrowie. At-z. III Sympozjum, Politechnika Śląska. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika Śląska. Wydział Architektury, Gliwice.